Contact Us

CÔNG TY TNHH CENLY ORGANIC

CÔNG TY TNHH CENLY ORGANIC
Trung tâm Đại lý Phân phối Thu Nguyễn
B102 Khu phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Address:
B102 Khu phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Phone numbers:
093 762 53 76
Email:
cenlyorganic.cskh@gmail.com

Monday – Friday 10 AM – 8 PM

Đăng ký

X